Zarządzenie Nr 3/04 z dnia 16 II 2004r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr  3/04
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 16 lutego 2004r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Podlasek dla wyboru sołtysa

 Na podstawie § 61 ust.2 Statutu Gminy Stopnica, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 4/2003 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 21 marca 2003r., w związku z rezygnacją z funkcji Sołtysa, złożoną przez Pana Zbigniewa Wróblewskiego zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Podlasek dla wyboru Sołtysa.

2. Zebranie odbędzie się w dniu 22 lutego 2004r. (niedziela) o godz.1700
w mieszkaniu P. Wróblewskich w Podlasku. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie będzie obecnych co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa (30 osób), wybory będą przeprowadzone w tym samym dniu o godz. 1730, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

3. Proponowany porządek obrad:
- otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego obrad,
- stwierdzenie quorum,
- wybór sołeckiej komisji wyborczej,
- zgłoszenie kandydatów na sołtysa,
- głosowanie i ustalenie wyników wyborów,
- omówienie zadań gospodarczych sołectwa,
- wolne wnioski i zapytania.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu prze rozplakatowanie na terenie Sołectwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1909

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-04-06 22:09:51
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-04-06 22:42:26
Ostatnia zmiana: Krzysztof Rogala, data: 2010-11-23 15:07:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony