Zarządzenie Nr 2/04 z dnia 16 II 2004r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 2/04
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 16.02.2004 r

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

§1

Powołuje się Komisje Przetargową w celu przeprowadzenia procedury przetargowej /procedura uproszczona- roboty o wartości mniej niż 300 000 EUR a więcej niż 5 000 EUR7 na wykonanie drogi gminnej NR 1565021 Czyżów - Dziesławice etap I dł. 1,449 km wpólfrnansowanej z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD.
Skład Komisji Przetargowej :
1. Anna Godowska     - przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Helena Rokita       - Sekretarz Komisji Przetargowej
3. Maria Brońska      - Członek Komisji Przetargowej
4. Jan Stachurski       - Członek Komisji Przetargowej
5. Mirosław Siekierski - Członek Komisji Przetargowej

§2

Szczegółowy zakres czynności i obowiązków podejmowanych przez członków Komisji Przetargowej określają instrukcje dla:
- przewodniczącego Komisji Przetargowej
- sekretarza Komisji Przetargowej
- głosujących członków Komisji Przetargowej będące załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§3

Do głównych zadań Komisji Przetargowej należy :
- otwarcie ofert i sprawdzenie czy wszystkie oferty są kompletne, czy została złożona wymagana gwarancja przetargowa, czy dokumenty zostały należycie podpisane,
- ocena techniczna: sprawdzenie zgodności z wymogami formalnymi oraz sprawdzenie technicznej zgodności ofert,
- ocena finansowa ofert,
- wybór najlepszej oferty,
- zakończenie oceny ofert i przedstawienie zalecenia zawarcia umowy bądź unieważnienia przetargu.

§4

Uczestnictwo członków Komisji Przetargowej w każdym zabraniu jest obowiązkowe.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1613

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-05-11 18:04:53
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-05-11 18:54:36
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-05-11 18:54:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony