Zarządzenie Nr 14/04 z dnia 14 IV 2004r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 14/04
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 14 kwietnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) zarządzam co następuje:

§1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, § 2650 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy o kwotę 80 000 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, § 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie   kosztów   realizacji   inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na zakup koparki

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1771

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-05-11 18:27:16
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-05-11 18:59:14
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-05-11 18:59:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony