Zarządzenie Nr 15/04 z dnia 15 IV 2004r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 15/04
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 15 kwietnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) zarządzam co następuje:

§1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2 000 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 2 000 zł
z przeznaczeniem na opłatę składek ubezpieczeniowych.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1765

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-05-11 18:31:11
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-05-11 18:59:50
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-05-11 18:59:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony