Zarządzenie Nr 17/04 z dnia 29 IV 2004r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 17/04
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 29 kwietnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) oraz na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/13/2004 z dnia 21 kwietnia 2004r (pismo Znak:Fn.I-3011.1/13/2004 z dnia 2004-04-22 Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach) zarządzam co następuje:

§1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 14 355 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w § 3110 - świadczenia społeczne o kwotę 14 355 zł. z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, w tym głównie na wypłaty zasiłków obligatoryjnych.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1679

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-05-11 18:41:39
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-05-11 19:01:07
Ostatnia zmiana: Krzysztof Rogala, data: 2011-09-15 14:33:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony