Zarządzenie Nr 18/04 z dnia 29 IV 2004r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 18/04
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 29 kwietnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) zarządzam co następuje:

§1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe

w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale 75023 - Urzędy gmin w § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6 000zl.
w dziale 852 - Opieka społeczna w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę zł 1750zL

2. Zwiększa się wydatki budżetowe

w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale 75023 - Urzędy gmin w § 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 6 000zł.
w dziale 852 - Opieka społeczna w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w § 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę zł 1750zł
Z przeznaczeniem na opłatę za usługi telekomunikacyjne, szkolenia oraz wynagrodzenia pracowników gminnego ośrodka pomocy społecznej.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1701

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-05-11 18:47:02
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-05-11 19:01:43
Ostatnia zmiana: Mirosław Rajtar, data: 2011-10-28 11:22:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony