Zarządzenie Nr 19/04 z dnia 30 IV 2004r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 19/04
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 30 kwietnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) zarządzam co następuje:

§1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758- Różne rozliczenia w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 - rezerwy o kwotę 30 000 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup ławek wokół obiektów szkolnych.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1759

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-05-11 18:51:29
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-05-11 19:04:27
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-05-11 19:04:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony