Obwieszczenie Wójta Gminy StopnicaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-09-30 12:23:06

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XXI/99/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stopnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, podaje się do publicznej wiadomości: informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Stopnicy w wyborach do Rady Gminy Stopnica zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

 

Treść obwieszczenia

 Powrót