Zarządzenie Nr 25/04 z dnia 26 V 2004r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 25/2004
WÓJTA GMINY STOPNICA
z dnia 26 maja 2004r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


 Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) oraz na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/47/2004 z dnia 18 maja 2004r (pismo Znak:Fn.I.3011/47/2004 z dnia 2004-05-19 Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 800 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1700

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-20 20:10:55
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-09-20 20:13:00
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-20 20:13:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony