Zarządzenie Nr 26/04 z dnia 26 V 2004r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 26/2004
WÓJTA GMINY STOPNICA
z dnia 26 maja 2004r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe
 a) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin, § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 30 000 zł
 b)w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne,
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000 zł
 § 4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 7 000 zł
 
2. Zwiększa się wydatki budżetowe
 a) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin, § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wymianę sieci telefonicznej w budynku urzędu gminy, wykonanie adaptacji centrali telefonicznej
 b) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Stopnica.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1708

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-20 20:16:38
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-09-20 20:17:49
Ostatnia zmiana: Mirosław Rajtar, data: 2012-08-07 15:10:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony