Zarządzenie Nr 27/04 z dnia 9 VI 2004r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 27/2004
WÓJTA GMINY STOPNICA
z dnia 9 czerwca 2004r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


 Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) oraz na podstawie Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach Nr 20/2004 z dnia 3 czerwca 2004r (pismo Znak: DKC./37/2004 z dnia 2004-06-04 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 4 480 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego, § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 4 480 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1606

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-20 20:22:34
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-09-20 20:28:27
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-20 20:28:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony