Zarządzenie Nr 29/04 z dnia 14 VI 2004r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 29/2004
WÓJTA GMINY STOPNICA
z dnia 14 czerwca 2004r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


 Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) zarządzam, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000 zł
 w tym:
 A) w dziale 630 - Turystyka , rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 zł
 B) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 4260 - zakup energii o kwotę 500 zł § 4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł  § 4430 - różne opłaty i składki o kwotę 2 000 zł

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł
 w tym :
 A) w dziale 630 - Turystyka , rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł
 B) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych , map i zakup paliwa.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1720

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-20 20:33:42
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-09-20 20:35:24
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-20 20:35:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony