Zarządzenie Nr 31/04 z dnia 24 VI 2004r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 31/2004
WÓJTA GMINY STOPNICA
z dnia 24 czerwca 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


 Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) zarządzam, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się wydatki o kwotę 4 737zł
 w tym:
 A) w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, § 4300 - zakup usług pozostałych, o kwotę 1 737 zł
 B) w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75818 - rezerwy ogólne i celowe, § 4810 - rezerwy o kwotę 3 000 zł
 
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 4 737 zł
 w tym :
 A) w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego,
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 594 zł
 § 4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 143 zł
 B) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 - Biblioteki, § 4240 - zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego , delegacji dla członków Komisji Wyborczych oraz zakup książek do Gminnej Biblioteki.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1589

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-20 20:38:30
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-09-20 20:39:18
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-20 20:39:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony