Zarządzenie Nr 33/04 z dnia 30 VI 2004r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 33/04
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 30 czerwca 2004 roku


w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

 Na podstawie art.31 i art.33 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do odbioru wybudowanego ogrodzenia obiektów szkolnych w Stopnicy, w następującym składzie:

 Przewodniczący Komisji - mgr inż. Helena Rokita - Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  Członkowie:

1. Jan Stachurski - Zastępca Wójta Gminy
2. Krzysztof Rogala - podinspektor ds. budownictwa

§ 2

Ustalam termin odbioru na 5.07.2004 roku godz. 1200. Zbiórka komisji w siedzibie Urzędu.

§ 3

Odbioru należy dokonać w obecności inspektora nadzoru inż. Zdzisława Barana.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1760

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-20 20:58:59
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-09-20 21:01:47
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-20 21:01:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony