Zarządzenie Nr 43/04 z dnia 30 VII 2004r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 43/2004
WÓJTA GMINY STOPNICA
z dnia 30 lipca 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


 Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) oraz na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/41/2004 z dnia 22 lipca 2004r. (Pismo znak: Fn.I-3011.1/41/2004 z dnia 2004-07-23 Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) o kwotę 7.000 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność § 3110 - świadczenia społeczne o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów w gminach województwa świętokrzyskiego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1711

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-21 19:38:04
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-09-21 19:40:58
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-21 19:40:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony