Zarządzenie Nr 51/04 z dnia 10 IX 2004r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 51/2004
WÓJTA GMINY STOPNICA
z dnia 10 września 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


 Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) oraz na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/61/2004 z dnia 26 sierpnia 2004r. (Pismo znak: Fn.I-3011.1/61/2004 z dnia 2004-08-27 Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 852 - Pomoc społeczna,  rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin ) ustawami o kwotę 54.934 zł
2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) o kwotę 54.934 zł.
Powyższe zmiany dokonano w związku z obowiązkiem utworzenia i utrzymania ośrodków pomocy społecznej przez gminy jako zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego oparciu o art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004roku o pomocy społecznej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1669

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-21 20:18:45
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-09-21 20:19:31
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-21 20:19:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony