Zarządzenie Nr 20/04 z dnia 18 V 2004r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 20/04
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 18 maja 2004r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.

 Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) w związku z art. 48 ust.1-8 i 11, art. 49 i art. 50 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 84, poz. 921 oraz z 2004r. Nr 38, poz.352) postanawiam:

§ 1

Powołać spośród osób zgłoszonych przez komitety wyborcze obwodowe komisje wyborcze w następującym składzie:

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w OSP w Stopnicy:
1/ Anna Chlasta
2/ Jan Łukasik
3/ Adrian Majcher 
4/ Tomasz Osak
5/ Agata Rachuna
6/ Jolanta Rachuna
7/ Halina Rajtar
8/ Piotr Sztuk

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stopnicy:
1/ Karolina Bartosik 
2/ Monika Brewińska
3/ Kazimierz Brzyski
4/ Anna Guzewicz
5/ Barbara Bielat
6/ Maria Manierak  
7/ Stanisław Rachuna
8/ Anna Rogozińska 
 
3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Szkole Podstawowej w Wolicy:
1/ Joanna Antoniuk
2/ Mariusz Litwiński
3/ Zbigniew Majcher
4/ Michał Segda
5/ Mirosław Siekierski
6/ Renata Warchulska
7/ Alfreda Wolska
8/ Janina Woźniak

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Szkole Podstawowej w Strzałkowie:
1/ Mirosław Antoniuk
2/ Grażyna Baran
3/ Jerzy Godowski
4/ Ewa Kaczmarska
5/ Dariusz Schabowski
6/ Rafał Walas
7/ Włodzimierz Wolski
8/ Ryszard Ziółkowski

§ 2

Pierwsze posiedzenie komisji zwołuję w dniu 28 maja 2004r. o godz. 1300.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2233

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-30 07:35:01
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-10-01 08:02:55
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-04-01 14:00:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony