Gmina Stopnica uzyskała dofinansowanie na opracowanie Programu Rewitalizacji

Wersja do druku

W dniu 8 lipca 2016r. wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Stopnica na lata 2016-2023.

Dofinansowanie na sporządzenie przedmiotowego dokumentu w wysokości 90 % kosztów kwalifikowanych pozyskano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Program Rewitalizacji będzie niezbędnym załącznikiem do ubiegania się o dofinansowanie na projekty obejmujące swoim zakresem wsparcie gmin w procesie rewitalizacji obszarów poprzez nadanie im nowych funkcji. W latach ubiegłych w ramach działań rewitalizacyjnych modernizacji i rozbudowie uległ kompleks rekreacyjno- sportowy w Stopnicy oraz obiekty użyteczności publicznej w innych miejscowościach gminy- np. świetlice wiejskie, place zabaw, zewnętrzne siłownie.

Po podpisaniu umowy z Wykonawcą rozpoczną się prace związane z opracowaniem dokumentu oraz konsultacjami jego założeń z mieszkańcami gminy. Zachęcamy do czynnego udziału w konsultacjach społecznych.

Potencjalni Wykonawcy, którzy chcą przystąpić do prowadzonego postępowania i złożyć ofertę, mogą zapoznać się z treścią zapytania ofertowego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce- Przetargi (http://stopnica.pl/bip/przetarg.php?id=431)

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1247

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2016-08-30 08:46:06
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2016-08-30 08:55:59
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2016-08-30 08:55:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony