Zarządzenie Nr 46/04 z dnia 25 VIII 2004r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 46/2004
WÓJTA GMINY STOPNICA
z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

 Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 r. Rady Gminy w Stopnicy z dnia 9 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok (zmiany dotyczą zadań gminy) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 6 531 zł
 w tym:
 a) w dziale 758- Różne rozliczenia,
 rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 - rezerwy
 o kwotę 500 zł
 b) w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 4300-Zakup usług
 pozostałych   
 o kwotę   2 638 zł
 c) w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 w rozdziale 90095-Pozostała działalność,§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia
 o kwotę 3 393 zł  

2.Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6 531 zł
 w tym:
 a) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
 rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 4300 - zakup usług pozostałych
 o kwotę 500 zł
 z przeznaczeniem na opłaty rejestracyjne i przeglądy rejestracyjne i techniczne

 b) w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4300-Zakup usług pozostałych
 o kwotę 6 031 zł
 z przeznaczeniem na zwiększone opłaty za konserwację linii energetycznych w związku z
 z ograniczeniem zużycia energii elektrycznej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1686

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-30 07:42:01
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-10-01 08:16:06
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-10-01 08:16:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony