Zarządzenie Nr 70/04 z dnia 18 X 2004r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 70/2004
WÓJTA GMINY STOPNICA
z dnia 18 października 2004r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok


 Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) oraz na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/81/2004 z dnia 6 października 2004r (Pismo Znak: Fn.I.3011.1/81/2004 z dnia 2004-10-06 Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin) ustawami o kwotę zł 6 551
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w § 4260 - zakup energii o kwotę zł 6 551 z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1577

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-30 07:48:50
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-11-15 12:02:27
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-15 12:02:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony