Skład Rady GminyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-11-27 10:59:32

1. Krzysztof Tułak - Przewodniczący Rady Gminy,
2. Cezary Borowiec – Wiceprzewodniczący Rady Gminy,
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Ochrony Środowiska i Porządku,
3. Grzegorz Rokosz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy,
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Ziemią,
4. Jan Kowalik - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Feliks Szczepanik - Przewodniczący Komisji Budżetu, Planowania, Handlu i Usług
6. Jerzy Cichoń
7. Józef Fiutko
8. Albin Grochowski
9. Ryszard Grzegorczyk
10. Stanisław Kozera
11. Danuta Szczepanik
12. Czesław Sztuk
13. Józef Wach
14. Ryszarda Wiśniewska
15. Krzysztof ZychPowrót