Skład Rady GminyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2010-11-29 12:26:12

1. Krzysztof Tułak - Przewodniczący Rady Gminy,
2. Cezary Borowiec – Wiceprzewodniczący Rady Gminy,
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Ochrony Środowiska i Porządku,
3. Grzegorz Rokosz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy,
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Ziemią,
4. Jan Kowalik - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Feliks Szczepanik - Przewodniczący Komisji Budżetu, Planowania, Handlu i Usług
6. Jerzy Cichoń
7. Józef Fiutko
8. Albin Grochowski
9. Ryszard Grzegorczyk
10. Stanisław Kozera - mandat wygasł 27.04.2010r.
11. Danuta Szczepanik
12. Czesław Sztuk
13. Józef Wach
14. Alina Rzepa
15. Krzysztof ZychPowrót