Skład Rady GminyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-12-24 11:13:48

 

Radni Rady Gminy Stopnica:
1. SZCZEPANIK Danuta Janina - Przewodnicząca Rady Gminy
2. CICHOŃ Jerzy Zbigniew - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. MARSZAŁEK Robert Adam - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
4. BOROWIEC Cezary Jakub
5. KOWALIK Jan
6. LACH Leokadia
7. PRUSKI Grzegorz Jan
8. SZCZEPANIK Feliks Bogdan
9. SZTUK Czesław Jarosław
10. TUŁAK Krzysztof Maciej
11. WACH Józef Jan
12. WALASEK Krystyna
13. WILK Janusz Mieczysław
14. WINIARSKI Mateusz Andrzej
15. ZYCH Krzysztof Stanisław

Komisja Rewizyjna Rady Gminy:
Przewodnicząca Komisji: Krystyna Walasek
Członkowie:
1) Józef Wach
2) Janusz Wilk

Komisja Budżetu, Planowania, Handlu i Usług:
Przewodniczący Komisji – Grzegorz Pruski
Członkowie:
1) Jerzy Cichoń
2) Krzysztof Zych

Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Ochrony Środowiska i Porządku:
Przewodnicząca Komisji – Leokadia Lach
Członkowie:
1) Cezary Borowiec
2) Danuta Szczepanik

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Ziemią:
Przewodniczący Komisji – Mateusz Winiarski
Członkowie:
1) Robert Marszałek
2) Józef Wach
3) Krzysztof ZychPowrót