Zarządzenie Nr 61/04 z dnia 30 IX 2004r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 61/2004
WÓJTA GMINY STOPNICA
z dnia 30 września 2004 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


 Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 195 000 zł
 
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 195 000 zł Nadbudowa i rozbudowa budynku po byłej masarni z przeznaczeniem na lokale socjalne .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1614

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-09 10:23:09
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-11-15 10:42:35
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-15 10:42:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony