Zarządzenie Nr 62/04 z dnia 5 X 2004r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 62/2004
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 5 października 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r. (zmiany dotyczą zadań Gminy), oraz na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/121/2004 z dnia 15 września 2004r. (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Znak: Fn.I-3011/121/2004 z dnia 16.09.2004r.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w Dziale 801- Oświata i wychowanie, Rozdziale 80113 – Dowóz uczniów, § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 4.080,00zł


2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdziale 80113 – Dowóz uczniów, § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 4.080,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześcioletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień – grudzień 2005r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1689

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-09 10:47:27
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-11-15 10:57:57
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-15 10:57:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony