Uchwała Nr XVII/43/04 z 5 listopada 2004r.

Wersja do druku

UCHWAŁA Nr XVII/43/2004
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 5 listopada 2004r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik "Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załączone pliki:

Załącznik Nr 1
(Zal_1_ U43.xls - 25.088 KB) Data publikacji: 2004-11-11 20:58:00 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1788

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-09 11:00:25
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-11-15 08:38:45
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-15 08:38:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony