Zarządzenie Nr 67/04 z dnia 12 X 2004r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 67/04
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 12 października 2004 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

 Na podstawie art.31 i art.33 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do odbioru prac remontowych na budynku Ośrodka Zdrowia w Stopnicy, w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji – mgr inż. Helena Rokita - Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i
 Ochrony Środowiska
 Członkowie:

1.Jan Stachurski – Z-ca Wójta
2.Krzysztof Rogala

§ 2

Ustalam termin odbioru na 18.10.2004 roku godz. 800. Zbiórka komisji w siedzibie Urzędu.

§ 3

Odbioru należy dokonać w obecności inspektora nadzoru inż. Zenona Mazura.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1581

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-15 11:40:42
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-11-15 11:43:16
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-15 11:43:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony