Budżet Gminy

Wersja do druku

Uchwała RIO w w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stopnica na 2011r.

Uchwała Nr 12/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stopnica

Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Stopnica na 2011 rok

Uchwała RIO w sprawie opnii o projekcie uchwały Rady Gminy Stopnica w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2019

Budżet Gminy Stopnica na 2011 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stopnica za I półrocze 2011 roku.

Opinia o informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 oraz opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011rok.


Uchwała RIO w w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Stopnica na 2012r.

Uchwała RIO w sprawie opinii o możlowości sfinansowania planowanego deficytu w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Uchwała RIO o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w uchwale budżetowej Gminy Stopnica na 2012 rok.

Uchwała RIO o "Prognozie długu publicznego na lata 2012 - 2023"

Budżet gminy Stopnica na 2012r.

Informacje z wykonania budżetu Gminy Stopnica na  I półrocze 2012r.

Uchwała RIO w sprawie opini o informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2012 rok

Uchwała RIO w opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego


Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Stopnica na 2013r.

Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu założonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok.

Uchwała RIO o przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2023

Uchwała RIO w sprawie opini o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stopnica

Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Stopnica na 2013 rok

Budżet gminy Stopnica na 2013r.


Budżet gminy Stopnica na 2014r.

Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014r.  


Projekt budżetu Gminy Stopnica na 2015 rok

Uchwała RIO w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stopnica na 2015 rok

Uchwała RIO w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015- 2023 Gminy Stopnica

Budżet Gminy Stopnica na 2015 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stopnica na  I półrocze 2015r.

Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2015 rok

Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego


Projekt budżetu Gminy Stopnica na 2018 rok

 Uchwała Nr 101/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Stopnica na 2018 rok

Uchwała Nr 102/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Stopnica na 2018 rok

Budżet Gminy Stopnica na 2018 rok

Uchwała Nr 18/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr 19/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej gminy Stopnica na 2018 rok

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Stopnica za I Kwartał 2018 roku.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Stopnica za II Kwartał 2018 roku.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stopnica za I półrocze 2018 roku.

Uchwała Nr 111/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 września 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Stopnica za III Kwartał 2018 roku.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Stopnica za IV Kwartał 2018 roku.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Stopnica za 2018 rok

 


Projekt budżetu Gminy Stopnica na 2019 rok

Uchwała Nr 142 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Stopnica na 2019 rok

Uchwała Nr 143 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Stopnica na 2019 rok

Budżet Gminy Stopnica na 2019 rok

Uchwała Nr 26/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Stopnica na 2019 rok

Uchwała Nr 27/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stopnica.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Stopnica za I Kwartał 2019 roku.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Stopnica za II Kwartał 2019 roku.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 31 października 2019 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Stopnica za III Kwartał 2019 roku.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 23 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Stopnica za IV Kwartał 2019 roku.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Stopnica za 2019 rok


Projekt budżetu na rok 2020

Budżet Gminy Stopnica na 2020 rok

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Stopnica za I kwartał 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Stopnica za II kwartał 2020 roku

 

Projekt budżetu na rok 2021


Uchwała nr 134/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 listopada 2020 roku  w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Stopnica na 2021 rok

Uchwała nr 135/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 listopada 2020 roku  w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Stopnica na 2021 rok


Uchwała nr 136/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 listopada 2020 roku  w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Stopnica na lata 2021-2025


Budżet Gminy Stopnica na 2021 rok


Uchwała nr 3/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stopnica


Uchwała nr 4/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 stycznia 2021 roku  w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Stopnica na 2021 rok

 

Projekt budżetu na rok 2022

Zarządzenie nr 96/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Stopnica na 2022 rok

Uchwała nr 157/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2021 roku  w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Stopnica na 2022 rok


Uchwała nr 158/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2021 roku  w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Stopnica na 2022 rok


Uchwała nr 159/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2021 roku  w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Stopnica na lata 2022-2026

Uchwała Nr XX/56/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku

Uchwała Nr 9/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2022 roku  w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Stopnica 

Uchwała Nr 10/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Stopnica na 2022 rok

Kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy Stopnica za I kwartał 2022 roku

Kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy Stopnica za II kwartał 2022 roku

Kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy Stopnica za III kwartał 2022 roku

Kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy Stopnica za IV kwartał 2022 roku

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stopnica za 2022 rok

Uchwała numer 51/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2023 roku  w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

 

Projekt budżetu na rok 2023

Zarządzenie 118/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Stopnica na 2023 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stopnica na lata 2023 - 2029

Uchwała nr 131/2022 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2022 roku  w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stopnica na 2023 rok

Uchwała nr 131/2022 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2022 roku  w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Stopnica na 2023 rok

Uchwała nr 132/2022 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2022 roku  w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Stopnica w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2023-2029

Uchwała Nr XXVIII/68/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

Uchwała nr 28/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Stopnica na 2023 rok

Uchwała nr 29/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stopnica

Kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy Stopnica za I kwartał 2023 roku


Kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy Stopnica za II kwartał 2023 roku

 


Projekt budżetu na rok 2024

Zarządzenie Nr 100/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku  w sprawie projektu budżetu Gminy Stopnica na 2024 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stopnica na lata 2024-2029

Uchwała nr 98/2023 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2023 roku  w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Stopnica na 2024 rok


Uchwała nr 108/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 grudnia 2023 roku  w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stopnica na 2024 rok


Uchwała nr 109/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 grudnia 2023 w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Stopnica w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2024-2029

Uchwała Nr XXXVI/70/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2024 rok

Uchwała nr 14/2024 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Stopnica na 2024 rok

Uchwała nr 15/2024 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie w opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stopnica

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 15644

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2003-07-01 21:07:15
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2003-07-01 21:07:15
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2024-01-18 10:19:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony