Budżet GminyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2019-08-08 08:02:40

Uchwała RIO w w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stopnica na 2011r.

Uchwała Nr 12/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stopnica

Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Stopnica na 2011 rok

Uchwała RIO w sprawie opnii o projekcie uchwały Rady Gminy Stopnica w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2019

Budżet Gminy Stopnica na 2011 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stopnica za I półrocze 2011 roku.

Opinia o informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 oraz opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011rok.


Uchwała RIO w w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Stopnica na 2012r.

Uchwała RIO w sprawie opinii o możlowości sfinansowania planowanego deficytu w uchwale budżetowej na 2012 rok.

Uchwała RIO o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w uchwale budżetowej Gminy Stopnica na 2012 rok.

Uchwała RIO o "Prognozie długu publicznego na lata 2012 - 2023"

Budżet gminy Stopnica na 2012r.

Informacje z wykonania budżetu Gminy Stopnica na  I półrocze 2012r.

Uchwała RIO w sprawie opini o informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2012 rok

Uchwała RIO w opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego


Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Stopnica na 2013r.

Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu założonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok.

Uchwała RIO o przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2023

Uchwała RIO w sprawie opini o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stopnica

Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Stopnica na 2013 rok

Budżet gminy Stopnica na 2013r.


Budżet gminy Stopnica na 2014r.

Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014r.  


Projekt budżetu Gminy Stopnica na 2015 rok

Uchwała RIO w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stopnica na 2015 rok

Uchwała RIO w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015- 2023 Gminy Stopnica

Budżet Gminy Stopnica na 2015 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stopnica na  I półrocze 2015r.

Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2015 rok

Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego


Projekt budżetu Gminy Stopnica na 2018 rok

 Uchwała Nr 101/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Stopnica na 2018 rok

Uchwała Nr 102/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Stopnica na 2018 rok

Budżet Gminy Stopnica na 2018 rok

Uchwała Nr 18/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr 19/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej gminy Stopnica na 2018 rok

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Stopnica za I Kwartał 2018 roku.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Stopnica za II Kwartał 2018 roku.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Stopnica za I półrocze 2018 roku.

Uchwała Nr 111/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 września 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Stopnica za III Kwartał 2018 roku.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Stopnica za IV Kwartał 2018 roku.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Stopnica za 2018 rok

 


Projekt budżetu Gminy Stopnica na 2019 rok

Uchwała Nr 142 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Stopnica na 2019 rok

Uchwała Nr 143 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Stopnica na 2019 rok

Budżet Gminy Stopnica na 2019 rok

Uchwała Nr 26/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Stopnica na 2019 rok

Uchwała Nr 27/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stopnica

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Stopnica za II Kwartał 2019 roku.

Powrót