Zarządzenie Nr 77/04 z dnia 12 XI 2004r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 77/2004
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 12 listopada 2004r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok


Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.350,00 zł
 w tym:
 Dział 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin,
 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.600,00 zł
 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 250,00 zł
 
 Dział 851 - Ochrona zdrowia , rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi , § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.350,00 zł
 w tym:
 Dział 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy Gmin,
 § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.600,00 zł
 § 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 250,00 zł
Z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla zwolnionego pracownika oraz opłatę podatku od środków transportowych za otrzymany autobus szkolny.
 
 Dział 851 - Ochrona zdrowia , rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 500,00 zł
Z przeznaczeniem wypłatę delegacji za podróże służbowe krajowe.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1662

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-30 09:15:56
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-11-30 09:24:37
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-30 09:24:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony