Zarządzenie Nr 81/04 z dnia 17 XI 2004r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 81/2004
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 17 listopada 2004r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok


Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) oraz Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/235/2004 z dnia 9 listopada 2004 roku (Pismo Znak:Fn.I.3011/235/2004 z dnia 2004-11-10 Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach ) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 98.400 zł

2.Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 3030 – Świadczenia społeczne o kwotę 96.432 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.200 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 207 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 30 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 531 zł
Z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr228, poz.2255 z późn.zm.).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1699

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-30 10:33:04
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-12-01 08:45:18
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-12-01 08:45:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony