Zarządzenie Nr 83/04 z dnia 25 XI 2004r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 83/2004
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 25 listopada 2004r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok


 Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004rok (Zmiany dotyczą zadań Gminy) oraz Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/109/2004 z dnia 10 listopada 2004r (pismo Znak: Fn.I.3011.1/109/2004 z dnia 2004-11-16 Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 21.477 zł.
2.Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 21.477 zł.
3.Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2..450 zł.
4.Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.450 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Z przeznaczeniem na bieżąca działalność jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia

Załączone pliki:

Załącznik Nr 1
(Zal_1_83.doc - 16.384 KB) Data publikacji: 2004-12-03 09:51:52 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1697

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-30 10:33:55
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-12-01 08:57:45
Ostatnia zmiana: Mirosław Rajtar, data: 2014-09-26 15:14:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony