Zarządzenie Nr 79/04 z dnia 15 XI 2004r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 79/2004
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 15 listopada 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r. oraz na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/187/2004 z dnia 29 października 2004r. (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Znak: Fn.I-3011/187/2004 z dnia 09.11.2004r.), zarządzam co następuje:

§ 1

1.Zwiększa się dochody budżetowe w Dziale 801- Oświata i wychowanie,
Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, § 2033 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 11.173,00 zł

Rozdziale 80110 – Gimnazjum, § 2033 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 424,00 zł

Rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 2033 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.886,00 zł

2.Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, § 4243 – Zakup pomocy naukowych i książek o kwotę 11.173,00 zł

Rozdziale 80110 – Gimnazjum, § 4243 – Zakup pomocy naukowych i książek o kwotę 424,00 zł

Rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, § 4303 – Zakup usług pozostałych  o kwotę 1.886,00 zł z przeznaczeniem na:

§ 4243 - zakup materiałów edukacyjnych i wyposażenia w ramach realizacji zadań podkomponentu B2: Edukacja
§ 4303 – szkolenia z zakresu informatyki w ramach realizacji zadań podkomponentu B2: Edukacja

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1660

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-30 10:34:59
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-12-08 09:37:14
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-12-08 09:37:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony