2019 rok

Wersja do druku

Zawiadomienie -Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 0102T Stopnica – Folwarki – Skrobaczów od km 0+000 do km 1+92

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę farmy fotowoltaicznej


Załączone pliki
dec_srod_GPIOS_V_6220_4_2019.pdfObwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 0102T Stopnica-Folwarki-Skrobaczów od km 0+000 do km 1+920 długości 1920 m na działce nr ewid. 364 obręb Stare Kąty Folwarki gm. Stopnica (dec_srod_GPIOS_V_6220_4_2019.pdf - 84.138 KB)
Data publikacji: 2019-11-19 13:48:05 Redaktor: Justyna Kopeć
obwieszczenie_zebrane_dokumenty_GPIOS_V_6220_5_2019.pdfObwieszczenie o zebranych dokumentach w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 211 obręb Kąty Nowe, gm. Stopnica (obwieszczenie_zebrane_dokumenty_GPIOS_V_6220_5_2019.pdf - 66.347 KB)
Data publikacji: 2019-11-20 07:46:04 Redaktor: Justyna Kopeć
wydanie_decyzji_GPIOS_V_6220_5_2019.pdfObwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 211 obręb Kąty Nowe, gmina Stopnica (wydanie_decyzji_GPIOS_V_6220_5_2019.pdf - 84.805 KB)
Data publikacji: 2019-12-05 13:54:38 Redaktor: Justyna Kopeć
wszczecie_GPIOS_V_6220_8_2019.pdfObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1389/2 w Wolicy, gm. Stopnica (wszczecie_GPIOS_V_6220_8_2019.pdf - 96.74 KB)
Data publikacji: 2019-12-27 08:41:19 Redaktor: Justyna Kopeć
wszczecie_GPIOS_V_6220_6_2019.pdfObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa urządzeń melioracji wodnych w msc. Topola, gmina Stopnica (wszczecie_GPIOS_V_6220_6_2019.pdf - 95.657 KB)
Data publikacji: 2019-12-27 08:43:08 Redaktor: Justyna Kopeć
wszczecie GPIOS_V_6220_7_2019.pdfObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa systemu nawadniania kropelkowego w msc. Podlasek, gmina Stopnica (wszczecie GPIOS_V_6220_7_2019.pdf - 97.24 KB)
Data publikacji: 2019-12-31 14:29:05 Redaktor: Justyna Kopeć
wszczecie GPIOS_V_6220_9_2019.pdfObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa urządzeń melioracji wodnych dla potrzeb nawadniania upraw roślin owocowych w msc. Topola, gmina Stopnica (wszczecie GPIOS_V_6220_9_2019.pdf - 94.435 KB)
Data publikacji: 2020-01-02 07:57:18 Redaktor: Justyna Kopeć
Obwieszcz_o_zebr_dok_GPIOS.V.6220.6.2019.pdfObwieszczenie o zebranych dokumentach w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń melioracji wodnych w msc. Topola. (Obwieszcz_o_zebr_dok_GPIOS.V.6220.6.2019.pdf - 134.047 KB)
Data publikacji: 2020-04-29 13:47:36 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszcz_o_zebr_dok_GPIOS.V.6220.7.2019.pdfObwieszczenie o zebranych dokumentach w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. budowa systemu nawadniania kropelkowego upraw sadowniczych w msc. Podlasek (Obwieszcz_o_zebr_dok_GPIOS.V.6220.7.2019.pdf - 132.04 KB)
Data publikacji: 2020-04-29 13:49:16 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszcz_o_zebr_dok_GPIOS.V.6220.9.2019.pdfObwieszczenie o zebranych dokumentach w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. budowa urządzeń melioracji wodnych dla potrzeb nawadniania roślin owocowych w msc. Topola (Obwieszcz_o_zebr_dok_GPIOS.V.6220.9.2019.pdf - 130.076 KB)
Data publikacji: 2020-04-29 13:50:36 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszcz_o_zebr_dok_GPIOS.V.6220.8.2019.pdfObwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Wolica, gm. Stopnica (Obwieszcz_o_zebr_dok_GPIOS.V.6220.8.2019.pdf - 143.144 KB)
Data publikacji: 2020-04-30 13:11:52 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obw_post_o_przedl_term_GPIOS_V_6220_6_2019.pdfObwieszczenie o wydanym postanowieniu o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. budowa melioracji wodnych dla potrzeb nawadniania upraw roślin owocowych w msc. Topola (Obw_post_o_przedl_term_GPIOS_V_6220_6_2019.pdf - 148.402 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 14:37:27 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obw_post_o_przed_term_GPIOS.V.6220.7.2019.pdfObwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. budowa urządzeń melioracji wodnych dla potrzeb nawadniania upraw owocowych w msc. Podlasek (Obw_post_o_przed_term_GPIOS.V.6220.7.2019.pdf - 147.776 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 14:44:54 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obw_przedl_teru_GPIOs.V.6220.9.2019.pdfObwieszczenie wydanym postanowieniu o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. budowa urządzeń melioracji wodnych dla potrzeb nawadniania upraw roślin owocowych w msc. Topola (Obw_przedl_teru_GPIOs.V.6220.9.2019.pdf - 147.2 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 14:46:51 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obw_pos_przed_GPIOS.I.6220.6.2019.pdfObwieszczenie o wydanym postanowieniu o przedłużeniu terminu 2 w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. budowa melioracji wodnych dla potrzeb nawadniania upraw roślin owocowych w msc. Topola (Obw_pos_przed_GPIOS.I.6220.6.2019.pdf - 146.345 KB)
Data publikacji: 2020-05-29 11:00:29 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obw_przed_term2_GPIOS.V.6220.7.2019.pdfObwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. budowa urządzeń melioracji wodnych dla potrzeb nawadniania upraw owocowych w msc. Podlasek (Obw_przed_term2_GPIOS.V.6220.7.2019.pdf - 149.045 KB)
Data publikacji: 2020-05-29 11:04:45 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obw_przed_term2_GPIOS.V.6220.9.2020.pdfObwieszczenie o wydanym postanowieniu o przedłużeniu terminu 2 w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. budowa urządzeń melioracji wodnych dla potrzeb nawadniania upraw roślin owocowych w msc. Topola (Obw_przed_term2_GPIOS.V.6220.9.2020.pdf - 146.512 KB)
Data publikacji: 2020-05-29 11:05:55 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obw_przedl_term_GPIOS.V.6220.7.2019.pdfObwieszczenie o wydanym postanowieniu o przedłużeniu terminu 3 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. budowa urządzeń melioracji wodnych dla potrzeb nawadniania upraw roślin owocowych w msc. Podlasek. (Obw_przedl_term_GPIOS.V.6220.7.2019.pdf - 142.273 KB)
Data publikacji: 2020-08-03 11:57:59 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obw_przed_term3_GPIOS.V.6220.6.2019.pdfObwieszczenie o wydanym postanowieniu o przedłużeniu terminu 3 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. budowa urządzeń melioracji wodnych dla potrzeb nawadniania upraw roślin owocowych w msc. Topola (Obw_przed_term3_GPIOS.V.6220.6.2019.pdf - 142.404 KB)
Data publikacji: 2020-08-03 11:58:49 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obw_przedl_term3_GPIOS.V.6220.9.2019.pdfObwieszczenie o przedłużeniu terminu 3 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. budowa urządzeń melioracji wodnych dla potrzeb nawadniania upraw owocowych w msc. Topola. (Obw_przedl_term3_GPIOS.V.6220.9.2019.pdf - 142.005 KB)
Data publikacji: 2020-08-03 11:59:19 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie_zebrane dokumenty_2_GPIOS.V.6220.6.2019.pdfObwieszczenie o zebranych dokumentach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. budowa urządzeń melioracji wodnych dla potrzeb nawadniania upraw owocowych w msc. Topola (Obwieszczenie_zebrane dokumenty_2_GPIOS.V.6220.6.2019.pdf - 128.164 KB)
Data publikacji: 2020-09-02 12:49:32 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie_zebrane dokumenty_2_GPIOS.V.6220.7.2019.pdfObwieszczenie o zebranych dokumentach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. budowa urządzeń melioracji wodnych dla potrzeb nawadniania upraw owocowych w msc. Podlasek (Obwieszczenie_zebrane dokumenty_2_GPIOS.V.6220.7.2019.pdf - 128.435 KB)
Data publikacji: 2020-09-02 13:01:09 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie_zebrane dokumenty_2_GPIOS.V.6220.9.2019.pdfObwieszczenie o zebranych dokumentach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. budowa urządzeń melioracji wodnych dla potrzeb nawadniania upraw owocowych w msc. Topola (Obwieszczenie_zebrane dokumenty_2_GPIOS.V.6220.9.2019.pdf - 125.417 KB)
Data publikacji: 2020-09-02 13:02:05 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowikowych uwarunkowaniach_GPIOS.V.6220.9.2020.pdfObwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzeń melioracji wodnych dla potrzeb nawadniania upraw owocowych w msc. Topola (działki nr ewid. 3/2, 3/3, 4). (Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowikowych uwarunkowaniach_GPIOS.V.6220.9.2020.pdf - 140.426 KB)
Data publikacji: 2020-10-13 08:44:48 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie o wydanej dec o środowiskowych uwarunkowaniach_GPIOS.V.6220.7.2019.pdfObwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa urządzeń melioracji wodnych dla potrzeb nawadniania upraw owocowych w msc. Podlasek. (Obwieszczenie o wydanej dec o środowiskowych uwarunkowaniach_GPIOS.V.6220.7.2019.pdf - 144.284 KB)
Data publikacji: 2020-10-13 08:48:31 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Obwieszczenie o wydanj decyzji_GPIOS.V.6220.6.2020.pdfObwieszczenie w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzeń melioracji wodnych dla potrzeb nawadniania upraw owocowych w msc. Topola (Obwieszczenie o wydanj decyzji_GPIOS.V.6220.6.2020.pdf - 143.234 KB)
Data publikacji: 2020-10-13 08:49:46 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 565

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2019-10-09 14:10:31
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2019-10-09 14:11:17
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2020-10-13 08:50:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony