Zarządzenie Nr 91/04 z dnia 21 XII 2004r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 91/2004
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 21 grudnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) zarządzam, co następuje:

§1

1.Zmniejsza się wydatki budżetowe

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, § 6050 -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin, § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.099 zł
dokonano korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2004r

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 300 zł
 rozdział 90095 - Pozostała działalność,
 § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność,
 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50 zł

2.Zwiększa się wydatki budżetowe

- w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 40.000 zł

- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin,
 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.099 zł

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4270 -Zakup usług remontowych o kwotę 300 zł
 rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność, § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 50 zł
z przeznaczeniem na: remont chodnika wokół Klasztoru, zakup materiałów na bieżące utrzymanie Urzędu gminy, remont oświetlenia ulicznego, montaż przystanków PKS, sfinansowanie wydruki gazetki lokalnej "Nasza Stopnica".

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1584

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-07 09:04:17
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-01-17 19:19:19
Ostatnia zmiana: Mirosław Rajtar, data: 2015-05-14 14:58:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony