Zarządzenie Nr 3/05 z dnia 27 I 2005r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 3/05
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Na podstawie art.31 i art.33 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję komisję do odbioru prac remontowych w budynku Domu Nauczyciela w Stopnicy, w następującym składzie:
Przewodniczący Komisji — mgr inż. Helena Rokita - Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Członkowie:
1. Jan Stachurski — Z-ca Wójta
2. Krzysztof Rogala - podinspektor

§2

Ustalam termin odbioru na 09.02.2005 roku godz. 8.00. Zbiórka komisji w siedzibie Urzędu.

§3

Odbioru należy dokonać w obecności inspektora nadzoru inż. Zenona Mazura.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1680

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-03-09 14:30:05
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-03-09 14:38:38
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-03-09 14:38:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony