Zarządzenie Nr 4/05 z dnia 31 I 2005r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 4/05
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 31 stycznia 2005 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Na podstawie art.31 i art.33 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż autobusu Autosan S.A i koparki kołowej Waryński typ KS 406 „ w następującym składzie:
Przewodniczący Komisji — mgr inż. Helena Rokita - Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Członkowie:
1. Mirosław Siekierski - inspektor
2. Krzysztof Rogala - podinspektor

§2

Przetarg odbędzie się 08.02.2005 roku godz. 10.00

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1716

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-03-09 14:32:11
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-03-09 14:46:33
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-03-09 14:46:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony