Uchwała Nr XXIII/9/05 z 15 marca 2005r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXIII/9/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 15 marca 2005r

 

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego oraz upoważnienia Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9, lit. e i pkt 10, art. 51 ust.1, art. 58, ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. N r 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Gminy wyraża zgodę na zawarcie przez Gminę Stopnica umowy z Bankiem Ochrony Środowiska w Częstochowie na zaciągnięcie kredytu w wysokości 686 424,00 zł i prawnego zabezpieczenia ich spłaty w formie weksla "in blanco" wraz z deklaracjami wekslowymi.
2. Kwota kredytu w wysokości 686 424 zł przeznaczona będzie na budowę kanalizacji w miejscowości Białoborze, gmina Stopnica. Okres kredytowania wynosić będzie 5 lat tj. 20 kwartałów.


§ 2

Spłata kredytu następowała będzie z dochodów własnych gminy tj. z podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągnięcia kredytu w imieniu Gminy w kwocie 686 424 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1770

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-03-22 08:55:43
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-04-01 14:05:25
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-04-01 14:05:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony