Uchwała Nr XXIII/10/05 z 15 marca 2005r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXIII/10/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 15 marca 2005r.


w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym


Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Warunki upoważniające do korzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym przedstawiono w § 2 i § 13 ust.1 Regulaminu.

§3

Wykonanie obowiązków w zakresie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2005r.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załączone pliki:

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/10/05 Rady Gminy w Stopnicy
(U10_zal.doc - 58.88 KB) Data publikacji: 2005-03-31 22:19:35 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1744

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-03-22 08:56:12
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-04-01 14:02:48
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-07-20 10:10:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony