Uchwała Nr XXIII/12/05 z 15 marca 2005r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXIII/12/05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 15 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia do wiadomości i uznania za ważne konsultacji przeprowadzonych w sprawie zmiany urzędowych nazw oraz określenia rodzajowego miejscowości w Gminie Stopnica

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do wiadomości i uznaje za ważne konsultacje w sprawach:
1/ zmiany urzędowych nazw miejscowości:
a/ "Nowe Kąty - wieś" na "Kąty Nowe - wieś",
b/ "Nowy Falęcin - wieś" na "Falęcin Nowy - wieś",
c/ "Stare Folwarki - wieś" na "Folwarki - wieś"
d/ "Stare Prusy - wieś" na "Prusy - wieś",
e/ "Stary Falęcin - wieś" na "Falęcin Stary - wieś",
f/ "Stary Mietel -wieś" na "Mietel - wieś",
2/ zmiany urzędowej nazwy oraz określenia rodzaju miejscowości "Stare Kąty
- część wsi Stare Folwarki" na "Kąty Stare - wieś".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/12/05
Rady Gminy w Stopnicy z dnia 15 marca 2005r.

Przeprowadzenie konsultacji w sprawie zmiany urzędowych nazw oraz określenia rodzajowego miejscowości było konieczne z uwagi na liczne interwencje mieszkańców napotykających trudności w załatwianiu spraw urzędowych.
Konsultacje przeprowadzono na podstawie przepisów Statutu Gminy Stopnica oraz Zarządzenia Nr 1/05 Wójta Gminy Stopnica z dnia 14 stycznia 2005r.
Wyniki konsultacji wskazują za przyjęciem zmian, gdyż zdecydowana większość mieszkańców opowiedziała się za ich wprowadzeniem.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1822

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-03-22 08:56:57
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-04-01 14:04:12
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-04-01 14:04:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony