Uchwała Nr XXIV/16/05 z 29 marca 2005r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXIV/16 /05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 29 marca 2005r


w sprawie zmiany załącznika "Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne" do Uchwały Budżetowej Nr XXIII/8/05 z dnia 15 marca 2005.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz, 1591 z póź.zm.), w związku z art. 116, art. 124 ust.1 pkt 1,2,3,4,4a,5,6,9,10,11, ust.2 pkt1,.2,3, ust.3,art. 128 ust.2, pkt 1, art.134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r.  Nr 15, poz. 148 z późn.  zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik  "Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego    i  obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku.

Załączone pliki:

Załącznik Nr 1
(U16_zal1.xls - 26.112 KB) Data publikacji: 2005-04-14 21:55:54 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1749

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-04-05 08:45:41
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-04-18 08:11:34
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-04-18 08:11:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony