Zarządzenie Nr 19/05 z dnia 15 IV 2005r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 19/2005
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 15 kwietnia 2005roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005rok


Na podstawie art.128 ust.1pkt 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity
tekst z 2003r Dz. U. Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy uchwala, co następuje:


§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe:
 - w dziale 754
w rozdziale 75412 § 4440 o kwotę 5.000 zł
 - w dziale 852
w rozdziale 85228 § 3110 o kwotę 4.000 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe :
 - w dziale 754
w 75412 § 4430 o kwotę 5.000zł
z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich

 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4330 o kwotę 4.000zł
z przeznaczeniem na ponoszenie części odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej skierowanego mieszkańca gminy do tego domu.
 
Uzasadnienie:

Zaplanowano kwotę 5.000zł w rozdziale 75412§ 4440 , winno być w rozdziale 75412§ 4430 – różne opłaty i składki.
 Zgodnie z pismem Znak: PS.I 900/48/2005 Wojewody Świętokrzyskiego środki przeznaczone na ponoszenie części odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej skierowanego mieszkańca gminy do tego domu winny znajdować się w rozdziale 85202.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1500

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-05-04 11:29:57
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-05-04 12:06:22
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-05-04 12:06:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony