Zarządzenie Nr 21/05 z dnia 20 IV 2005r.

Wersja do druku

ZARZADZENIE Nr 21/05
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 20 kwietnia 2005r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r


Na podstawie art.128 ust.1pkt 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003r Dz. U. Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami)
Zarządzam, co następuje:

§ 1

Uchyla się Zarządzenie Nr 14/2005 Wójta Gminy w Stopnicy z dnia 31 marca 2005r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 


Uzasadnienie:
Zarządzeniem Nr 14/2005 Wójta Gminy w Stopnicy wprowadzono do budżetu środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego na finansowanie PAOW przeznaczone na remont szkoły podstawowej w Mietlu.
 Po stronie dochodów zwiększono dział 801 a po stronie wydatków dział 750.
Decyzję taką winna podjąć Rada Gminy.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1610

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-05-04 11:31:59
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-05-04 12:06:59
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-05-04 12:06:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony