Zarządzenie Nr 29/05 z dnia 6 V 2005r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 29/05
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 6 maja 2005 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Na podstawie art.31 i art.33 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:


§1

Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę na okres 3 lat miejsca pod instalację anteny umożliwiającej łączność radiową Internetu na budynkach ujęcia wody w Wolicy, w następującym składzie:
Przewodniczący Komisji - mgr Wojciech Zręda - Radca Prawny
Członkowie:
1. Mirosław Siekierski - inspektor
2. Maria Brońska - inspektor

§2

Przetarg odbędzie się 13.05.2005 roku godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stopnicy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1682

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-07-01 08:41:19
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-07-01 09:24:15
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-07-01 09:24:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony