Zarządzenie Nr 20/05 z dnia 15 IV 2005r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 20/05
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 15 kwietnia 2005r.

w sprawie przyjęcia planu przyłączenia publicznych jednostek uprawnionych do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla Gminy Stopnica na rok 2005.

Na podstawie §3 ust. 5-7 rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie warunków udzielania oraz sposobu przekazywania
i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla jednostek uprawnionych (Dz. U. Nr 46 poz. 439) zarządza się, co następuje:


§1

Przyjmuje się Plan przyłączenia publicznych jednostek uprawnionych do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla Gminy Stopnica na rok 2005 w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.

§2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się dyrektorom szkół w gminie oraz Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia

Załączone pliki:

Załącznik
(Z_2005-20_zal.doc - 24.064 KB) Data publikacji: 2005-07-01 10:27:50 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1638

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-07-01 10:03:31
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-07-01 10:26:00
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-07-01 10:27:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony