Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-02-23 12:07:00

ul. Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Kierownik: mgr Ewa Naporowska

Pracownicy Socjalni pok. 3  tel.: 3779-814

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE
NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNE W STOPNICY


 Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze opublikowanym w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 23 stycznia 2007r.

1.Lelas Kazimiera, zam. Czyżów
2.Rogala Danuta, zam. Stopnica

 

Komisja Rekrutacyjna:
1.Ewa Naporowska
2.Anna Godowska
3.Barbara Sikorska-Judasz

 

Zasady dożywiania uczniówPowrót