Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-06-01 10:22:28

ul. Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Kierownik: mgr Ewa Naporowska

Pracownicy Socjalni pok. 3  tel.: 3779-814

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W STOPNICY


 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani DANUTA ROGALA zam. Stopnica.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Po zapoznaniu się z ofertą pracy oraz przeprowadzeniu testu i rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, że Pani Danuta Rogala wykazała się dużą wiedzą zawodową, znajomością ustaw, tj. o finansach publicznych, o rachunkowości, o pomocy społecznej oraz znajomością obsługi programów komputerowych w zakresie księgowości.
Posiadane doświadczenie zawodowe oraz wiedza gwarantują rzetelne wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

 

 Kierownik GOPS
 mgr Ewa Naporowska

 

Zasady dożywiania uczniówPowrót