Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-09-05 14:53:42

ul. Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Kierownik: mgr Ewa Naporowska

Pracownicy Socjalni pok. 3  tel.: 3779-814

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE
NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DO SPRAW KADR
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W STOPNICY

Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia I etapu postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko zakwalifikowała sie następująca kandydatka, spełniająca wymagania formalne określone o naborze opublikowane w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stopnicy w dniu 16 sierpnia 2007 roku:

Pani Zofia Marzec, zam. Skrobaczów


Komisja Rekrutacyjna:
1. Ewa Naporowska
2. Dorota Kowal
3. Kamila Suchojad

 

Stopnica, dn. 31.08.2007 r.

 

 

Zasady dożywiania uczniówPowrót