Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2008-09-11 13:37:38

ul. Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Kierownik: mgr Ewa Naporowska

gops@stopnica.pl

Pracownicy Socjalni pok. 3  tel.: 3779-814

 

 


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE
NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DO SPRAW KADR
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W STOPNICY

Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia I etapu postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko zakwalifikowała sie następująca kandydatka, spełniająca wymagania formalne określone o naborze opublikowane w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stopnicy w dniu 16 sierpnia 2007 roku:

Pani Zofia Marzec, zam. Skrobaczów


Komisja Rekrutacyjna:
1. Ewa Naporowska
2. Dorota Kowal
3. Kamila Suchojad

 

Stopnica, dn. 31.08.2007 r.


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DO SPRAW KADR
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W STOPNICY

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Zofia Marzec, zam. Skrobaczów.

 

Uzasadnienie wyboru:
Po zapoznaniu się z ofertą pracy oraz przeprowadzeniu testu i rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, że Pani Zofia Marzec wykazała się dużą wiedzą zawodową dotyczącą w/w stanowiska.
Posiadane doświadczenie zawodowe oraz wiedza gwarantują rzetelne wykonywanie pracy na stanowisku podinspektora kadr.

 

Podpisy członków Komisji:

Ewa Naporowska
Dorota Kowal
Kamila Suchojad


 

 

Zasady dożywiania uczniówPowrót