Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 29 IV 2005r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 24/05
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 29 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), oraz Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/18/2005 z dnia 5 kwietnia 2005r. (pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Znak: Fn.I.3011.1/18/2005 z dnia 05.04.2005r.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w Dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.586,00 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, § 3240 - Stypendia dla uczniów o kwotę 2.586,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową - za okres kwiecień 2005r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1577

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-07-11 13:54:36
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-07-11 14:34:11
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-07-11 14:34:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony